Vĩnh Tường: Vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vĩnh Tường: Vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

30/12/2021

Năm 2021, ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ít nhiều gặp khó khăn do một số doanh nghiệp sản xuất không ổn định. Tuy nhiên, xác định tổ chức đảng trong doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, là hạt nhân lãnh đạo đảng viên và các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, vận động người lao động và chủ doanh nghiệp chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh, Huyện ủy Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động về pháp luật lao động và vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Nhờ đó, năm 2021, toàn huyện thành lập thêm 4 chi bộ doanh nghiệp, đạt 200% chỉ tiêu được giao, trong đó có 2 chi bộ trực thuộc Huyện ủy là chi bộ Công ty cổ phần Đông Phong, chi bộ Công ty TNHH Xây dựng 17/8 Vĩnh Tường và 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gồm chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Tứ Trưng và chi bộ Hợp tác xã dịch vụ điện độc lập xã Thượng Trưng.

Đối với việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên, Huyện ủy Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch về tạo nguồn phát triển đảng viên, căn cứ tình hình thực tế giao chỉ tiêu về từng đảng bộ xã, thị trấn; chỉ đạo các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo nguồn phát triển đảng, tạo môi trường để quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu. Đồng thời, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách cụm, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn để bảo đảm các địa phương hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên trên cơ sở số lượng đi đôi chất lượng. Trong năm, toàn huyện kết nạp 256 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 102,4% kế hoạch được giao.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: