Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bằng mọi biện pháp giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, quyết liệt thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững (07/04/2022)

Bằng mọi biện pháp giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, quyết liệt thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV (28/03/2022)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV

Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông quốc gia 2022 (28/03/2022)

Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông quốc gia 2022

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại huyện Lập Thạch (25/03/2022)

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại huyện Lập Thạch

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 (24/03/2022)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3

Bảo đảm mọi người dân, doanh nghiệp được hưởng những tiện ích từ ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (24/03/2022)

Bảo đảm mọi người dân, doanh nghiệp được hưởng những tiện ích từ ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Thực hiện dân chủ ở cơ sở thực chất, hiệu quả, tránh hình thức (24/03/2022)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở thực chất, hiệu quả, tránh hình thức

Gặp mặt nữ đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam (24/03/2022)

Gặp mặt nữ đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc để phát triển doanh nghiệp nhà nước (24/03/2022)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc để phát triển doanh nghiệp nhà nước

Chuẩn bị tốt cho diễn tập KVPT huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo năm 2022 (24/03/2022)

Chuẩn bị tốt cho diễn tập KVPT huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo năm 2022
Các tin đã đưa ngày: