Thời sự tổng hợp - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân vào chiều thứ 6 hàng tuần: Chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền vừa quản lý vừa phục vụ (10/10/2016)

Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân vào chiều thứ 6 hàng tuần: Chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền vừa quản lý vừa phục vụ

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: Cần thận trọng trong từng bước đi, cách làm (07/10/2016)

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: Cần thận trọng trong từng bước đi, cách làm

Thông báo giờ làm việc mùa đông (07/10/2016)

Thông báo giờ làm việc mùa đông

Quán triệt, triển khai quy định thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng (05/10/2016)

Quán triệt, triển khai quy định thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng

Nguyên tắc làm việc của Chính phủ (04/10/2016)

Nguyên tắc làm việc của Chính phủ

Quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (04/10/2016)

Quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đại hội lần thứ VII Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng thành công tốt đẹp (03/10/2016)

Đại hội lần thứ VII Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng thành công tốt đẹp

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 (03/10/2016)

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối thoại với hơn 600 doanh nghiệp DDI (26/09/2016)

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối thoại với hơn 600 doanh nghiệp DDI

Phiên họp UBND tỉnh tháng 9: Cho ý kiến vào báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm (22/09/2016)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 9: Cho ý kiến vào báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm
Các tin đã đưa ngày: