UBND tỉnh ban hành chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

UBND tỉnh ban hành chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/03/2022

Thời gian gần đây, tại các khu vực có quy hoạch xây dựng, dự kiến thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp... có dấu hiệu hoạt động đầu cơ mua đi bán lại đất đai, bất động sản gây “sốt ảo” trên thị trường. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư dự án tổ chức huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật; quảng cáo, rao bán sản phẩm của dự án khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục gây ảnh hưởng đến thị trường, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

 Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 989/BXD-QLN ngày 25/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại địa phương, Văn bản số 5370/BXD-QLN ngày 24/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản; đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế, tuân thủ quy định của pháp luật, UBND tỉnh  đã ban hành chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh yêu cầu: các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, lành mạnh;  kiên quyết đấu tranh xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, các hoạt động môi giới, chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: