Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng năm 2021 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng năm 2021

27/12/2021

     Sáng ngày 24/12/2021, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, thực hiện Quy chế dân chủ, nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành và giao ước thi đua năm 2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tài – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; các đồng chí phó giám đốc Sở, lãnh đạo Chi cục Giám định xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng và toàn thể CB, CCVC, đoàn viên công đoàn Sở Xây dựng.

     Tại hội nghị, lãnh đạo Sở đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022. Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình công tác năm của các cấp và Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của UBND tỉnh năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, các đơn vị sản xuất ngành Xây dựng gặp một số khó khăn nhất định, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Sở, cùng với sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngành xây dựng đã khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động trong quản lý, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các giải pháp thực hiện hiệu quả đối với lĩnh vực quy hoạch, nhà ở, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quản lý hoạt động đầu tư, kinh tế vật liệu xây dựng, thanh, kiểm tra, chất lượng công trình công trình xây dựng, hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình hành động của ngành năm 2021.  Tại hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 của ngành Xây dựng; báo cáo kết quả thực hiện nâng cao đời sống CBCC năm 2021 và các giải pháp nâng cao đời sống của CBCC năm 2022…

     Tiếp đó, hội nghị đã tuyên truyền, phổ biến quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/05/2008 của BCH Trung ương khóa VII “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 3/8/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng nhân tài Tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025; quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo sản phẩm…

    Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tích cực, xây dựng, phát huy truyền thống ngành Xây dựng, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thống nhất và triển khai kí giao ước thi đua năm 2022.

    Với tinh thần làm việc khẩn chương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc kết thúc trong không khí đoàn kết và đồng thuận cao sẽ là tiền đề để Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Đ/c Nguyễn Dũng – Thanh tra Sở

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: