Hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn liên quan - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn liên quan

24/11/2021

Ngày 23/11/2021, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn liên quan.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc có sự tham gia của Sở Xây dựng, các Sở xây dựng chuyên ngành và các Ban quản lý xây dựng.

 

Hình ảnh: Hội nghị tập huấn điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Thông qua buổi tập huấn, Bộ Xây dựng đã phổ biến đến các địa phương nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, theo đó:

Thời gian qua Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo rà soát tổng thể, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng nhằm: đảm bảo phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công,  tăng cường phân cấp, gắn trách nhiệm, tạo sự chủ động cho các chủ thể trong công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tại hội nghị, các Báo cáo viên đã giới thiệu, làm rõ những điểm mới, nổi bật của các Thông tư hướng dẫn và các quy định liên quan đến Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng 2014; tập trung vào những vấn đề liên quan đến nội dung quản lý chi phí và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn của Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án.

 

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: