UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

16/11/2021

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: