UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch Phát triển cấp nước sạch đô thị và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch Phát triển cấp nước sạch đô thị và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025

23/10/2021

Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch Phát triển cấp nước sạch đô thị và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, nhằm cụ thể hoá quy hoạch cấp nước  đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh; áp dụng các cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư, thu hút các nguồn lực  xây dựng hệ thống cấp nước đô thị, đầu tư phát triển mạng lưới mở rộng vùng phục vụ cấp nước sạch đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp nước đô thị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Vĩnh lần thứ XVII đề ra (đến năm 2025, tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 85%).

 

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: