Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các dự án đô thị, nhà ở; các Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các dự án đô thị, nhà ở; các Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh

08/10/2021

   Trước những tồn tại trong công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND huyện, thành phố và công tác xây dựng, quản lý xây dựng của các chủ đầu tư dự án. Nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các dự án đô thị, nhà ở; các Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 2432/KH-SXD ngày 06/7/2021 về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở, khu chức năng đô thị và các trục Quốc lộ trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sau khi tổ chức kiểm tra thấy còn một số tồn tại trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên các trục tỉnh lộ..các dự án khu đô thị, khu nhà ở..Sở Xây dựng đã có báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn năm 2021 tại văn bản số 3752/BC-SXD ngày 04/10/2021 và văn bản số 3749/ SXD-TTXD ngày 04/10/2021 V/v đôn đốc, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các dự án đô thị, nhà ở; các Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh

   Tại đó nêu rõ: Qua kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND cấp huyện và công tác xây dựng, quản lý xây dựng của các chủ đầu tư dự án. Sở Xây dựng nhận thấy một số tồn tại: Trong công tác quản lý trật tự tự xây dựng tại các Khu đô thị, khu nhà ở khu chức năng đô thị: Đối với việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cơ bản được chủ đầu tư thực hiện xây dựng đồng bộ thuân thủ thao quy hoạch được phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp (Khu nhà ở đô thị tại phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên;Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên-MountainView; Khu trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên; Khu nhà ở hỗn hợp An Phú... ); đối với việc đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở đã và đang thực hiện đầu tư xây dựng vẫn còn tồn tại tình trạng xây dựng không tuân thủ thiết kế đô thị (về kiến trúc mặt đứng công trình), đặc biệt, công trình nhà ở do người dân tự xây như tại các dự án: Khu đô thị mới Xuân Hòa (Chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng Hoài Nam); Dự án Khu đô thị Hùng Vương Tiền Châu (Chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng Thăng Long); Khu nhà ở đô thị Nam Phúc Yên (Chủ đầu tư là Công ty CP Tây Đức); dự án Khu nhà ở phố mới FairyTown, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (Chủ đầu tư là Công ty CP Fairyland) hoặc không thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng) như tại các dự án: Khu đô thị mới Xuân Hòa (Chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng Hoài Nam), hoặc xây dựng nhà tạm (Khung thép, mái tôn) trên các lô đất ở ( lý do chưa đủ điều kiện kinh tế; thuê lại đất để kinh doanh) như: Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Khu đô thị Đồng Sơn; Khu đô thị mới Xuân Hòa...). Trừ các dự án chủ đầu tư thực hiện xây thô toàn bộ (Chủ đầu tư không bán đất nền cho người dân tự xây), các công trình hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc được xây dựng đồng bộ, chất lượng, tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt đã tạo không gian sống đô thị đẹp, văn minh, tạo điểm nhấn cảnh quan (Khu nhà ở Mậu Lâm; Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên-MountainView; Khu trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên...).

   Trên các trục đường Quốc Lộ, tỉnh Lộ: Trong 9 tháng đầu năm 2021 các huyện, thành phố đã đồng loạt triển khai kế hoạch xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, các vụ việc vi phạm đã được ngăn chặn và xử lý kịp thời; Đối với các vụ việc tồn tại từ năm 2020 trở về trước cũng đang được quan tâm xử lý quyêt liệt (Điển hình như tại huyện Vĩnh Tường).Tuy nhiên, tại một số địa phương công tác quản lý trật tự xây dựng trên các tuyến, quốc lộ, tỉnh lộ vẫn chưa được chú trọng (như: Đường hợp Châu Đồng Tĩnh, Tỉnh lộ 302...).

   Để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan khi thực thi công vụ hoặc tham gia hoạt động xây dựng tại địa phương tạo được chuyển biến tích cực trong công tác quản lý quản lý xây dựng, trật tự xây dựng, đặc biệt tại các dự án Khu đô thị, khu nhà ở, khu chức năng đô thị trong thời gian tới. Tại văn bản, Sở Xây dựng đã triển khai các nội dung cụ thể,  đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã và yêu cầu các chủ đầu tư dự án nghiêm túc  thực hiện các nội dung tại văn bản.

                                                                                                                        Nguyễn Dũng - TTXD

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: