Công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

08/10/2021

Công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: