Thành lập Kênh thông tin Zalo để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thành lập Kênh thông tin Zalo để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

04/10/2021

     Ngày 01/10/2021, Sở Xây dựng đã có Thông báo thành lập kênh thông tin Zalo để hỗ trợ thông tin các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa tỉnh.

     Mục đích thành lập Kênh để  hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật; trao đổi thông tin; giải đáp các vướng mắc trong thực hiện pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, gồm: Các văn bản QPPL của tỉnh; các văn bản hướng dẫn của ngành, liên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành; Các thông tin, hình ảnh mới nhất về công tác chỉ đạo điều hành của bộ ngành địa phương, cơ quan; Tiếp thu trực tiếp các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, người dân; Trực tiếp giải đáp, hướng dẫn các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

     Kênh (nhóm) bắt đầu hoạt động từ ngay 01/10/2021, với mong muốn đây sẽ là kênh thông tin hữu ích truyền tải trực tiếp, kịp thời các chính sách pháp luật và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, người dân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng trong thời gian tới.

      (Xem nội dung Thông báo tại đây…)

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: