Ngày 08/9/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD- Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Ngày 08/9/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD- Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

10/09/2021

Ngày 08/9/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD- Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: