Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025

05/09/2021

Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị  

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: