Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025

05/08/2021

Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: