Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc (18/12/2020)

Thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Năng lượng tỉnh Vĩnh Phúc

hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2020 (22/10/2020)

hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/11/2020

Thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng theo Nghị định 113/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/9/2020 (24/09/2020)

Thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng theo Nghị định 113/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/9/2020

Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (13/08/2020)

Ngày 06/8/2020 Sở Xây dựng ban hành văn bản số 2818/SXD-QLXD v/v Thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Sửa quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp (19/06/2020)

Sửa quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng (12/06/2020)

Thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng (04/06/2020)

Ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP (02/06/2020)

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Công bố Quyết định điều động Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (26/05/2020)

Công bố Quyết định điều động Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Các tin đã đưa ngày: