Tin trong ngành - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng (08/10/2021)

Công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

Ngày 08/9/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD- Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (10/09/2021)

Ngày 08/9/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 14/2021/TT-BXD- Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện

Ngày 31/8/2021, Bô Xây dựng Ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD- Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư (09/09/2021)

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD- Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu, tham khảo áp dụng trong lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn PP xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng. (08/09/2021)

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và thông tư số 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân; các chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện

Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025 (05/09/2021)

Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025

Danko Group đầu tư dự án khu đô thị ở Vĩnh Phúc (11/08/2021)

Danko Group đầu tư dự án khu đô thị ở Vĩnh Phúc

Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025 (05/08/2021)

Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025
Các tin đã đưa ngày: