Vững vàng “cán cân công lý" - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Vững vàng “cán cân công lý"

20/12/2021

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, ngành Tòa án nhân dân đã không ngừng đổi mới và phát triển. Đội ngũ cán bộ luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực cải cách tư pháp, tập trung nâng cao chất lượng xét xử các loại án. Qua đó, góp phần bảo vệ công lý, quyền và lợi ích của công dân, tổ chức và Nhà nước, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. 

Những năm đầu tái lập tỉnh, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững nhưng mặt trái của cơ chế thị trường đã làm gia tăng các loại tội phạm như: tội phá hủy công trình, phương tiện, giết người, mại dâm, đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, trong khi đó, lực lượng cán bộ ngành tòa án còn mỏng so với yêu cầu thực tế. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, Tòa án nhân dân tỉnh không ngừng củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thẩm phán, hội thẩm nhân dân. Qua các năm, số lượng, chất lượng đội ngũ toàn ngành từng bước được nâng lên. Nếu như năm 2005, toàn ngành có 125 cán bộ, công chức thì đến nay, toàn ngành có trên 160 cán bộ, trong đó 1 thẩm phán cao cấp, 27 thẩm phán trung cấp, 43 thẩm phán sơ cấp. Trong đó, trên 34% cán bộ có trình độ thạc sỹ; trên 65% cán bộ có trình độ cử nhân Luật. Từ khi thực hiện cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh đã cử 64 cán bộ đào tạo nghiệp vụ xét xử và nhiều cán bộ tham dự các lớp tập huấn các chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ và hội nhập kinh tế quốc tế do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức; cử 38 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 50 cán bộ đi học lớp cao học luật. Từ đó, giúp cán bộ, thẩm phán nắm vững quy định, đường lối trong quá trình xét xử, không để xảy ra án oan, sai.

Để bảo đảm hoạt động của Tòa án được thông suốt và đạt hiệu quả, Tòa án nhân dân tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tư pháp, cải tiến lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn; tích cực, chủ động, sáng tạo trong giải quyết, xét xử các loại vụ án; xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa; kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp. 

Đặc biệt, thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh tập trung nâng cao chất lượng xét xử qua việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, đối thoại trong vụ án hành chính; công khai bản án, quyết định của tòa án trên cổng thông tin điện tử và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Tỷ lệ giải quyết các loại án hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, trong đó, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu quy định (95%); tỷ lệ hòa giải thành hằng năm trên 50%.

Riêng từ năm 2005 đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh đã thụ lý trên 62,2 nghìn vụ, việc; giải quyết, xét xử gần 60 nghìn vụ, đạt tỷ lệ 95,5%. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án được bảo đảm; tỷ lệ án sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan của thẩm phán hằng năm thấp hơn tỷ lệ do Tòa án nhân dân tối cao quy định. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc giải quyết các vụ việc dân sự và vụ án hành chính bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, số lượng hoà giải thành và công nhận sự thỏa thuận trong giải quyết các vụ việc dân sự chiếm tỷ lệ cao. Trung bình mỗi năm, Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức hơn 200 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm.

 
Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: