Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

20/12/2021

Sáng 18/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ năm 2021. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy khối các cơ quan đã nghiêm túc tập trung kiểm điểm các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của BCH Trung ương, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, về đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tập thể và từng cá nhân. Đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đề nghị BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành kiểm điểm trên tinh thần nghiêm túc, khách quan theo nội dung, yêu cầu của Hướng dẫn số 17 của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng nằm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với thực hiện Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó đề xuất các giải pháp, biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2022 và của cả giai đoạn 2021 -2025.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: