Bảo đảm hài hòa lợi ích 3 bên: Nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Bảo đảm hài hòa lợi ích 3 bên: Nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng

17/12/2021

Năm 2021, toàn tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 338 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 96 dự án chuyển tiếp, 142 dự án, công trình giao mới với tổng diện gần 3.000 ha. Riêng kế hoạch năm 2021 là trên 1.000 ha.

Để tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01 về một số biện pháp đặc thù bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh giải quyết 27 vụ việc vướng mắc về cơ chế, chính sách cụ thể trong giải phóng mặt bằng. Phối hợp với các huyện, thành phố rà soát hồ sơ đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước. Cùng với đó, rà soát các khu đất dịch vụ, quỹ đất ở của các địa phương để chi trả đất dịch vụ cho người dân và bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến tháng 11/2021, các huyện, thành phố giải phóng xong gần 1.400 ha mặt bằng, đạt 47% kế hoạch giao và đạt trên 86% chỉ tiêu giao năm 2021; thực hiện tái định cư cho khoảng 800 hộ, đạt hơn 70% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương, các dự án còn chậm, không đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, các địa phương vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, UBND tỉnh có chủ trương sửa đổi, thay thế Quyết định số 35, ngày 15/8/2014 và Quyết định số 32, ngày 16/11/2015 ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các địa phương có tâm lý chờ quy định mới nên tiến độ thực hiện chậm. Ngoài ra còn do cùng một lúc trên địa bàn tỉnh thực hiện rất nhiều các dự án trọng điểm, lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác giải phóng mặt bằng còn hạn chế; còn vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ về đơn giá nên chưa có được sự đồng thuận của người dân…

Quyết tâm tháo gỡ các nút thắt trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích của 3 bên: Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong dân. Công khai, minh bạch trong quyết định thu hồi đất, kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế bắt buộc đối với các dự án có hộ dân không chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước. Trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố đang xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và công khai xin ý kiến theo quy định. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 5, UBND tỉnh  trình HĐND tỉnh thông qua chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án đối với 887 công trình, dự án với tổng diện tích trên 4.629 ha. Trong đó, hầu hết các công trình đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt. Diện tích đất được đề xuất thu hồi đều phục vụ thực hiện các nhóm công trình, dự án đường giao thông, công nghiệp, hạ tầng lưới điện, thủy lợi, giáo dục, khu đô thị, tái định cư, khu vui chơi, giải trí công cộng…

 
Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: