HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM 2021 - CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NĂM 2021 - CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

13/12/2021

        Ngày 10/12/2021 Chi bộ Chi cục giám định xây dựng tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá,  xếp loại tổ chức Đảng, Đảng  viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021.          

         Ban chi ủy Chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể  của Chi ủy chi bộ Chi cục giám định xây dựng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm năm 2022.

          Qua các ý kiến đóng góp của các Đảng  viên vào báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy chi bộ Chi cục giám định xây dựng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, biện pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm năm 2022. Hội nghị đã đánh giá xếp loại tập thể Chi bộ - Chi cục giám định xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và có 08 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tổng số 41 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

                                                                                                                                           Chi cục giám định xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: