Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe báo cáo danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nghe báo cáo danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

23/11/2021

Sáng 22/11, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành liên quan báo cáo danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021; dự thảo Nghị quyết Thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo tổng hợp, rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 67 công trình, dự án đăng ký báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng diện tích đề nghị 69,583 ha. Tại thời điểm tổng hợp báo cáo, hầu hết các dự án đều chưa đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan đến hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu các huyện, thành phố rà soát kỹ, chỉ đưa vào danh mục các hạng mục, dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; không trình các công trình, dự án thuộc thẩm quyền cấp Bộ, Trung ương hoặc các dự án nằm ngoài kế hoạch đầu tư công, chưa có chủ trương đầu tư của Tỉnh ủy.

Đối với các dự án liên quan đến cấp điện, giao thông, sản xuất nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đưa vào danh mục, cho nợ hồ sơ. Tuy nhiên, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư phải khẩn trương đôn đốc, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục còn thiếu trước kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. Nếu đến thời gian quy định vẫn không hoàn thành theo đúng quy định, UBND tỉnh sẽ kiên quyết loại khỏi danh mục chuyển đổi mục đích sử dụng.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm đúng theo quy định pháp luật.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: