UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

23/11/2021

Sáng 23/11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021. Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn

 chủ trì phiên họp

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND Lê Duy Thành cho biết, tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng ở một số địa phương. Với tinh thần khẩn trương, tập trung cho công tác chống dịch, các cấp, ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 18 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, cần quán triệt nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, an toàn về dịch nhưng vẫn tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; ứng phó thần tốc, linh hoạt, sáng tạo, thích ứng an toàn, hiệu quả với từng trường hợp, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng thời điểm cụ thể để đạt kết quả tốt nhất. Hiện UBND tỉnh đã ủy quyền, cho phép các địa phương, đơn vị sử dụng chức năng, quyền hạn của mình để ứng phó linh hoạt, kịp thời với diễn biến dịch, các địa phương cần tiếp tục quán triệt phương châm 4 tại chỗ, quyết tâm, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành các mục kép đã đề ra.

Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại phiên họp cho thấy, năm 2021, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, đưa Vĩnh Phúc nằm trong tốp đầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.  Ước hết năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 32.000 tỷ đồng, đạt trên 104% dự toán được giao. Đặc biệt, thu hút đầu tư dự kiến đạt trên 1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định Vĩnh Phúc là điểm đến an toàn, hấp dẫn các nhà đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh quốc phòng được giữ vững, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Cho ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, tốc độ tăng trưởng ở mức 7,36% báo cáo đưa ra chưa phản ánh đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, đây vẫn là con số được cập nhật từ 9 tháng đầu năm. Vì vậy, trong thời gian sớm nhất, Cục Thống kê phải rà soát, cập nhật lại số liệu của từng ngành, lĩnh vực, từ đó, tính toán, đưa ra tốc độ tăng trưởng kinh tế chuẩn xác nhất. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo bảo đảm kết cấu khoa học, ngắn ngọn; bổ sung thêm thuận lợi, khó khăn, công tác chỉ đạo điều hành; đánh giá sâu hơn về định hướng, phân bổ vốn đầu công trong năm 2022 theo hướng giảm số lượng, tăng quy mô, chất lượng công trình; phân bổ sớm, phân bổ nhanh và nâng mức trần của tỉnh tăng thêm 50% so với mức Trung ương giao nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Đồng thời, đánh giá rõ hơn số liệu về tín dụng, ngân hàng, thu hút đầu tư; công tác hỗ trợ đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, đây là một nội dung quan trọng thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Quy định được ban hành sẽ chấn chỉnh văn hóa công sở, quy định rõ chuẩn mực đạo đức lối sống, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị với mục tiêu tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất cho các bộ công chức, viên chức; tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, huyện, thành phố về nội dung Đề án, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh trong thời gian tới.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã bàn, cho ý kiến vào báo cáo công tác quản lý Nhà nước tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12/2021; báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và UBND các huyện, thành phố tháng 11/2021; các báo cáo về đầu tư công, tài chính ngân sách và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng khác trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: