Thông tin đầu tư - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Kê Hoạch đấu thầu (12/09/2018)

Kê Hoạch đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (26/06/2018)

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. (26/06/2018)

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng tại thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu đô thị mới tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (26/06/2018)

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN Khu đô thị mới tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: