Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, huyện Sông Lô - Tỷ lệ 1/5000 - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, huyện Sông Lô - Tỷ lệ 1/5000

18/05/2021

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Bác, huyện Sông Lô - Tỷ lệ 1/5000.

2. Lý do điều chỉnh: Bổ sung, xác định cụ thể vị trí xây dựng Cầu qua Sông Lô (Cầu Vĩnh Phú) để kết nối giao thông liên vùng về phía thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung tính chất một số khu vực chức năng đô thị đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và phù hợp với tình hình phát triển tại khu vực.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phối cảnh tổng thể

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: