Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc tại thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc tại thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

04/01/2021

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc tại thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư quy hoạch: Các nhà đầu tư dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 12/11/2020. Đại diện là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T theo thỏa thuận liên danh ngày 22/10/2020 giữa các nhà đầu tư.

3. Phạm vi quy hoạch

Địa điểm: Thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (nằm trong tổng thể đồ án QHPK C4 tỉ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ tại huyện Bình Xuyên). Phạm vi như sau:

- Phía Đông giáp Đường tỉnh 310B;

- Phía Tây giáp sông Cầu Bòn;

- Phía nam giáp hành lang đường sắt Hà Nội – Lào Cai;

- Phía Bắc giáp đường sắt quy hoạch;

4. Quy mô, tính chất quy hoạch

- Tính chất: Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc là khu đa chức năng: Chức năng Logistics, phục vụ nhu cầu giao nhận, xếp dỡ, lưu kho và phân phối hàng hóa. Chức năng cảng cạn ICD trung tâm sẽ đảm nhiệm chức năng điểm thông quan hàng hóa nội địa, đầu mối giao thông và giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng của khu vực. Chức năng hỗ trợ, dịch vụ gia tăng.

- Quy mô lập quy hoạch: 83,0784ha.

- Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch: Đô thị loại I.

Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Phối cảnh tổng thể

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: