Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang

17/11/2020

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch: Công ty Cổ phần BQL REAL

3. Điạ điểm và quy mô lập quy hoạch:

3.1. Địa điểm: Tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Ranh giới cụ thể:

- Phía Bắc giáp ranh giới Cụm công nghiệp Thổ Tang – Lũng Hòa;

- Phía Nam giáp đường quỹ hoạch 13,5m;

- Đông giáp Khu dân cư hiện hữu;

- Phía Tây giáp đường đã ĐTXD rộng 27,0m.

3.2. Quy mô:

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 9,8723ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 1.612 người.

4. Tính chất của đồ án: Là khu đô thị mới được đầu tư xây dựng đồng bộ về hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; có không gian, kiến trúc cảnh quan hiện đại; đáp ứng nhu cầu về đất ở đô thị cho khu vực và quá trình đô thị hóa của địa phương.

Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phối cảnh tổng thể

Thiết kế đô thị

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: