Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên - Giai đoạn I (lần 4) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên - Giai đoạn I (lần 4)

17/11/2021

1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên - Giai đoạn I (lần 4).

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu và chức năng sử dụng đất tại một số khu vực cho phù hợp với kiến trúc cảnh quan và nhu cầu đầu tư, phát triển của dự án, nguyện vọng của người dân sinh sống, đảm bảo phục vụ lợi ích cộng đồng.

4. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

4.1. Điều chỉnh phạm vi dự án: Tách phần diện tích đất đường giao thông (tuyến QL2B do nhà nước đầu tư xây dựng) và Dự án khu nhà ở hỗn hợp Hà Tiên của Công ty TNHH đầu tư thương mại Vĩnh Phúc (đã chuyển nhượng thành dự án độc lập) ra khỏi phạm vi dự án. Phạm vi dự án sau điều chỉnh là 288.790 m2 (28,879 ha).

4.2. Điều chỉnh phương án chia lô (ghép ô) tại một số lô đất, cụ thể:

- Lô A2: Gộp ô số 38 và ô số 39 thành ô số 38+39, diện tích: 800m2; gộp ô số 27 và ô số 28 thành ô số 27+28, diện tích: 728,6m2;

- Lô B2: Gộp ô số 1 và ô số 2 thành ô số 1+2, diện tích: 758m2;

- Lô S4: Gộp ô số 42 và ô số 43 thành ô số 42+43, diện tích: 231m2;

- Lô S6: Gộp ô số 2 và ô số 3 thành ô số 42+43, diện tích: 231,0m2;

- Lô S7: Gộp ô số 25 và ô số 26 thành ô số 25+26, diện tích: 231,0m2;

- Lô S8: Gộp ô số 3, ô số 4 và ô số 5 thành ô số 3+4+5, diện tích: 346,5m2; gộp ô số 19 và ô số 20 thành ô số 19+20, diện tích: 231,0m2;

- Lô S11: Gộp ô số 3 và ô số 4 thành ô số 3+4, diện tích: 181,6m2; gộp ô số 5 và ô số 6 thành ô số 5+6, diện tích: 181,6m2; gộp ô số 12 và ô số 13 thành ô số 5+6, diện tích: 181,6m2;

- Lô L2: Gộp ô số 1 và ô số 3 thành ô số 1+3, diện tích: 450,0m2; gộp ô số 2 và ô số 4 thành ô số 2+4, diện tích: 357,0m2; gộp ô số 5, ô số 7 và ô số 9 thành ô số 5+7+9, diện tích: 540,0m2;

- Lô L4: Gộp ô số 25 và ô số 27 thành ô số 25+27, diện tích: 400,5m2;

- Lô L5: Gộp ô số 35 và ô số 37 thành ô số 35+37, diện tích: 502,0m2;

- Lô L6: Gộp ô số 32 và ô số 34 thành ô số 32+34, diện tích: 360,0m2,

- Lô L9: Gộp ô số 3, ô số 5 và ô số 7 thành ô số 3+5+7, diện tích: 540,0m2;

Các ô đất ở sau điều chỉnh giữ nguyên tầng cao theo quy hoạch được duyệt; điều chỉnh giảm mật độ xây dựng còn từ 44 % đến 73,6 %, hệ số sử dụng đất giảm còn từ 1,32 lần đến 3,68 lần. Riêng đối lô L6, L7: điều chỉnh tầng cao từ 3-4 tầng thành 3-5 tầng, tăng hệ số sử dụng đất từ 3,2 lần lên thành 4 lần.

4.3. Điều chỉnh một số chỉ tiêu tại lô đất công viên (kí hiệu CV-01), cụ thể:

- Bổ sung khu nhà văn hóa (kí hiệu NVH) có diện tích 300m2, mật độ xây dựng 80 %, chiều cao tối đa là 2 tầng, hệ số sử dụng đất 1,6 lần.

- Điều chỉnh lô đất cơ quan, văn phòng ký hiệu C1, C2 mỗi lô có diện tích 500 m2, mật độ xây dựng 30 %, chiều cao 2,5 tầng, hệ số sử dụng đất 0,75 lần thành lô đất sử dụng hỗn hợp có ký hiệu HH1 (diện tích 1.760,0 m2) và HH2 (diện tích 1.976,9 m2), mật độ xây dựng 60 %, chiều cao tối đa là 5 tầng, hệ số sử dụng đất 3 lần.

4.4. Điều chỉnh một số khu đất trống, chưa sử dụng thành đất cây xanh, vườn hoa tổng diện tích 422 m2. Điều chỉnh, làm chính xác lại diện tích đất giao thông khu ở; tổng diện tích sau điều chỉnh là 81.356,6 m2.

4.5. Điều chỉnh chỉ giới xây dựng các ô đất công trình công cộng (gồm đất trường học, đất dịch vụ thương mại, đất hỗn hợp) lùi vào so với chỉ giới đường đỏ từ 0-6m đảm bảo phù hợp QCVN 01: 2021/BXD.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: