Điều chỉnh QHCT tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Điều chỉnh QHCT tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)

27/09/2021

1. Tên đồ án: Điều chỉnh QHCT tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1).

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần KEHIN.

3. Lý do điều chỉnh quy hoạch:

Trong quá trình triển khai dự án phát sinh một số vấn đề liên quan đến phương án tổ chức giao thông nên Công ty đề xuất điều chỉnh lại một số nội dung liên quan như sau:

- Điều chỉnh lại mạng đường, điều chỉnh lại mặt cắt giao thông một số tuyến đường từ 13,5m lên 16,5m để thuận tiện trong quá trình đầu tư và sử dụng của người dân sau này;

- Điều chỉnh phương án chia lô một số lô đất có diện tích lớn thành các lô có diện tích trung bình để phù hợp với nhu cầu của người dân; Bổ sung bãi đỗ xe.

- Các chỉ tiêu khác đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành.

4. Phạm vi điều chỉnh:

- Điều chỉnh lại mạng đường giao thông trong khu vực quy hoạch; bổ sung tuyến đường kết nối từ đường Phú Xuyên – Bình Dương đến đường QH phía Nam khu đất;

- Điều chỉnh lại phương án chia lô một số ô đất có diện tích lớn thành các ô có diện tích trung bình từ 100m2 – 150m2;

- Điều chỉnh bổ sung diện tích đất bãi đỗ xe;

- Điều chỉnh phương án quy hoạch các bộ môn hạ tầng theo quy hoạch sử dụng đất và chia lô;

Phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Thiết kế đô thị

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: