Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn I (lần 6) - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn I (lần 6)

20/09/2021

1.Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn I (lần 6).

2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

3. Địa điểm: Tại phường Khai Quang, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Lý do điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh lại phạm vi ranh giới lập quy hoạch để tránh chồng lấn với dự án Khu trung tâm thương mại Hà Minh Anh; đồng thời tách phần diện tích đất dịch vụ và hạ tầng khu đất dịch vụ xã Quất Lưu ra khỏi phạm vi thực hiện dự án để trả cho địa phương chi trả đất dịch vụ cho nhân dân, trên cơ sở Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới đầu tư hoàn thiện hệ thống HTKT (phần diện tích đất ở dịch vụ trong khu vực được hoán đổi từ đất nhà ở xã hội thuộc dự án).

- Điều chỉnh cục bộ một số khu đất chức năng trong phạm vi dự án để bổ sung thêm các chức năng sử dụng đất còn thiếu trong Khu đô thị theo QCVN 01:2021/BXD; đồng thời xác định cụ thể diện tích các thành phần đất chức năng công cộng, dịch vụ thương mại.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

 

Phối cảnh tổng thể

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: