Cơ cấu tổ chức - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

Cơ cấu tổ chức

15/07/2020

Các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

 

1. Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế).


Điện thoại: 0211.3862584

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Kim Anh

Điện thoại: 0211.3840160

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Nhân

2. Thanh tra

Điện thoại: 0211. 3720629

Chánh Thanh tra: Nguyễn Hữu Mai

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Bá Toàn

3. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Điện thoại: 0211.3862361

Trưởng phòng: Trần Mạnh Dũng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Quân

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Quang

4.Phòng Quản lý xây dựng


Điện thoại: 0211.3862384

Trưởng phòng : Bùi Hữu Đoan

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thao

Phó Trưởng phòng: Hoàng Vĩnh Phú

5. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Điện thoại: 0211.3846280

Trưởng phòng: Nguyễn Lê Điển Ngọc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Quang

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Công Giang

6. Phòng Quản lý nhà, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật;

Điện thoại: 0211.3846256

 Trưởng phòng: Lê Đức Thế

Phó Trưởng phòng: Trần Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng: Đào Tiến Phương

7. Chi cục Giám định xây dựng 

Điện thoại: 0211.3712922

Chi Cục trưởng: Nguyễn Công Minh

Điện thoại: 0211.3847563

Phó Chi Cục trưởng: Nguyễn Việt Hưng

Phó Chi Cục trưởng: Trần Anh Tuấn

8. Viện Quy hoạch xây dựng

Điện thoại: 0211.3720217

Phó Viện trưởng: Chu Ngọc Thụ

Phó Viện trưởng: Nguyễn Văn Hòa

 
 

 

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: