Kinh tế xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2022 (22/03/2022)

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2022

Thông báo giá Quý I-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (16/03/2022)

Thông báo giá Quý I-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Chỉ số giá Xây dựng Quốc Gia 2021 (11/03/2022)

Chỉ số giá Xây dựng Quốc Gia 2021

Thông báo Về việc lập hồ sơ đề nghị Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quý I/2022 (02/03/2022)

Thông báo Về việc lập hồ sơ đề nghị Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Quý I/2022

công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 năm 2021 và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (24/01/2022)

công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 năm 2021 và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo giá VLXD Quý IV-2021 tỉnh Vĩnh Phúc (13/01/2022)

Thông báo giá VLXD Quý IV-2021 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố chỉ số giá xây dựng công trình quý 1+2+3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (27/12/2021)

Công bố chỉ số giá xây dựng công trình quý 1+2+3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Về việc lập hồ sơ đề nghị Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (01/12/2021)

Về việc lập hồ sơ đề nghị Công bố giá vật liệu xây dựng Qúy IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố tiếp nhận hợp quy Sơn tường dạng nhũ tương -Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và xây dựng Bảo Sơn (15/11/2021)

Công bố tiếp nhận hợp quy Sơn tường dạng nhũ tương -Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và xây dựng Bảo Sơn
Các tin đã đưa ngày: