Hoạt động xây dựng - Cổng thông tin điện tử - Sở Xây Dựng - Vĩnh Phúc

cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 6-2022) (18/04/2022)

cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 6-2022)

cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (đợt 5-2022) (18/04/2022)

cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (đợt 5-2022)

cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 5-2022) (04/04/2022)

cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 5-2022)

cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (đợt 4-2022) (23/03/2022)

cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (đợt 4-2022)

cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (đợt 4-2022) (18/03/2022)

cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (đợt 4-2022)

Cấp chứng chỉ cá nhân đợt 3-2022 (03/03/2022)

Cấp chứng chỉ cá nhân đợt 3-2022

Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng - tổ chức - đợt 3-2022 (28/02/2022)

Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng - tổ chức - đợt 3-2022

cấp chứng chỉ tổ chức đợt 2-2022 (28/01/2022)

cấp chứng chỉ tổ chức đợt 2-2022

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 1 - năm2022) (17/01/2022)

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức (đợt 1 - năm2022)
Các tin đã đưa ngày: